Névnap

2024. július 22. hétfő
Magdolna, Magda
A Nap kel 05:14-kor,
nyugszik 20:40-kor.

Holnap
Lenke, Borisz
napja lesz.


A horgászatot, halgazdálkodás érintő fontosabb jogszabályok (Forrás MOHOSZ)
(Frissítve: 2015.09.01.)

Szervezeti élet:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
Horgászat és horgászcélú halgazdálkodás:
• 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
• 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
• 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
• 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól (Hatályba lép: 2015.10.01.)
Állategészségügy (halszállítás, haltelepítések):
• 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről
Halőrzés, halvédelem:
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
• 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
• 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
• 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Hatósági eljárási díjak:
• 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
• 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
Egyéb, horgászatot érintő jogszabályok:
• 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Vízgazdálkodás, vízjogi engedélyezés:
• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
• 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról
• 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
• 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem:
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről (kárókatona gyérítésére vonatkozó szabályokat is tartalmazza!)
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
• 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
• 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

Facebook

CSAKVARHOE designed by www.csakvarhorgasz.hu